Author: arkadmin

Internet Security and Data Protection

นำเสนอ ARAK Internet security งาน Startup

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่งาน DCT Startup connect โดยทีมพัฒนา ARAK นำเสนอในกลุ่ม Smart Quality of life & Social Enterprise

05/06/66 Version 2.1.x

Version 2.1.3แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับ API จัดทำตัว Install เป็นไฟล์ .zip Version 2.1.0อัพเดท blacklist signature ล่าสุด (2023-05-17) ปรับ Blacklist ไปใช้ fakenews-gambling-pornBuild 2.1.1 – 2.1.2แก้ไขปัญหาการ Activateปรับปรุงการแสดงผล หมวดหมู่ Version 2.0.0เพิ่ม Online Activate, สามารถลงทะเบียนเครื่องด้วยข้อมูล Windows GUID ผ่าน Online Activate Link ได้แก้ไข Standalone Version ไม่สามารถใช้งานได้

22/03/2023 version 1.19.0

เพิ่มการทำงานโปรแกรม EnableProxy โดยทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากติดตั้งสำเร็จรวมถึงเมื่อระบบปฏิบัติการเริ่มทำงาน (Startup Program)เพิ่มการทำงานโปรแกรม DisableProxy เมื่อถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง blacklist custom domain ล่าสุดจาก API

ARAK Children’s Internet Protection ที่วัดหงส์

วันที่ 21 มีนาคม 2566 คณะผู้เข้าอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Cybersecurity รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ได้เข้านำเสนอและอธิบายถึงโครงการ ARAK Children’s Internet Protection ให้กับทางพระและทีมอาจารย์โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

ARAK นำเสนอโครงการอินเทอร์เน็ตสะอาดให้กับ Connext ED

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ARAK Internet Security ได้มีโอกาสได้นำเสนอซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการคัดกรองเนื้อหาไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้ชื่อการสร้างอินเทอร์เน็ตสะอาดให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนที่ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ได้เป็นหน่วยงานที่ร่วมทำงานกับโรงเรียนต่างๆในประเทศไทย การประชุมครั้งเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกับทางสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เป็นองค์กรที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล และร่วมสร้างพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ข้อมูล https://connexted.org/foundation/about บางส่วนในการนำเสนอโครงการ

27/02/2023 version 1.18.3

เพิ่มการตรวจสอบสถานะระบบเครือข่าย เมื่อมีการเปลี่ยนเครือข่ายจะทำการ restart service

SRAN in School โรงเรียนกุมุทมาส

ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของบริษัท เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ บจก.โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จัดกิจกรรม “SRAN in School” ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของบริษัท เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านกิจกรรม workshop ที่ชวนเด็กๆ มาช่วยกันขบคิดว่า เมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆ บนโลกไซเบอร์แล้ว เด็กๆ จะรับมือและหาทางออกอย่างไร โดยกิจกรรม “SRAN in School” ในครั้งแรกนี้ จัดขึ้นที่ รร. กุมุทมาส เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน รร.กุมุทมาส ที่ให้โอกาสพวกเราได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆ จะมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์​และไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาได้ถึงในบ้าน หากโรงเรียนใดสนใจอยากจัดกิจกรรม “SRAN in School” ให้กับนักเรียน สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ โทร. 02-982-5454

16/02/2023 version 1.18.0

เพิ่มการ download blacklist signature จาก online apiปรับปรุงให้สามารถกดปุ่ม update blacklist signature ได้จากหน้าสถานะ

13/01/2023 version 1.16.2

ปรับปรุง blacklist custom domain

10/01/2023 version 1.16.1

เพิ่มหน้าแสดงผลข้อมูลที่ url = https://internet-protection.sran/app/informationเพิ่มปุ่มลิ้งไปยังหน้าแสดงผลข้อมูลแก้ไขปัญหา whitelist duplicate insertปรับปรุงหน้า reload blacklist ให้แสดงผลหน้าแสดงสถานะ