About us

ในปัจจุบันซอฟต์แวร์ในการคัดกรองเนื้อหาไม่เหมาะสมที่ทำมาเพื่อคัดกรองภาษาไทยนั้นยังไม่มี จะมีแต่เพียงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นการนำเข้าและพึ่งพาสินค้าซอฟต์แวร์ในต่างประเทศ จึงเป็นที่มาให้เกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองเนื้อหาไม่เหมาะสมจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกเพศทุกวัย


ARAK” (อารักษ์) เป็นคำไทยที่แปลได้ว่า “การป้องกันภัยอันตราย” เกิดจากการต่อยอดโครงการคอมพิทักษ์อินเทอร์เน็ตสะอาด Compitak ของสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT เป็นการร่วมพัฒนาระหว่างสมาคมฯ และกลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ SRAN และบริษัทเอกชน ภายใต้สมาคมฯ

ชุดซอฟต์แวร์ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ คัดกรองข้อมูลไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานองค์กร และผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตตามบ้าน ยี่ห้อ SRAN รุ่น ARAK Internet Security ขึ้นทะเบียนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรม

ARAK Internet Security
Download

จากโครงการ “คอมพิทักษ์ อินเทอร์เน็ตสะอาด” และการพัฒนาจนมาเป็น ARAK Internet Security ที่ถือได้ว่าเป็นซอฟต์แวร์สัญชาติไทย ที่ทำเรื่องการป้องกันภัยคุกคามจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต และคัดกรองเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับการท่องอินเทอร์เน็ตจนได้รับรางวัล Digital Security Innovation Awards ในงาน BIDC 2018

Feature

ARAK Internet Security ประกอบด้วย 4 โมดูล ได้แก่ คัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม, การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต, สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการกู้คืนกลับข้อมูล

คัดกรอง Filtering

คัดกรองเว็บไซต์ไม่เหมาะสม รองรับการกรองภาษาไทย ทั้งในรูปแบบ HTTP/HTTPS

เว็บไซต์หลอกลวง Phishing, Fake News เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชน เช่น เว็บการพนัน, เว็บลามกอนาจาร, เว็บยาเสพติด คัดกรองการค้นหาผ่าน Google, Bing, Youtube ในลักษณะ SafeSearch คัดกรองข้อมูลจากการค้นหา Hashtag ที่ไม่เหมาะสม ทั้ง Facebook และ Twitter สื่อสังคมออนไลน์

ป้องกัน Protection

ป้องกันการเข้าถึงข่าวปลอม เว็บหลอกหลวงจาก Short URL

ป้องกันการ Download ไวรัสจาก Cloud storage จาก Google Drive, Onedrive Dropbox เป็นต้น ป้องกันเว็บไซต์โฆษณาและมีสคริปต์ติดตามผู้ใช้งาน Adware, Spyware ป้องกันผู้ใช้งานไม่เข้าโดเมนที่ติด Malware, Trojan, Backdoor ป้องกันผู้ใช้งานไม่เข้าโดเมนที่ติด Ransomware และ C&C

เข้ารหัส Data Encryption

เข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวส่วนบุคคลก่อนส่งไปเก็บที่ Cloud storage

สำรองข้อมูลผ่านระบบ Local Storage สำรองข้อมูลโดยการกำหนด Drive และ ระยะเวลา Sync ข้อมูลแบบอัตโนมัติ สำรองข้อมูลผ่านระบบ Cloud ชั้นนำ OneDrive, Google, AWS, Dropbox

กู้คืนกลับ Recovery

สามารถเรียกข้อมูลที่สำรองไว้ย้อนกลับมาได้

เลือกการตั้งเวลาเพื่อสำรองข้อมูล รองรับการเข้ารหัสไฟล์ในการสำรองข้อมูล

Threat Intelligence

ARAK Content Filtering เป็นโมดูลหนึ่งของ ARAK ในการป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ประกอบด้วย

6 กลุ่ม ได้แก่ Malware, Porn, Phishing/Fake News, Adware, Keyword, Social, Gambling ซึ่งใน Malware นั้น ครอบคลุมถึง Ransomware ไปด้วย ทั้งหมดรองรับโดเมนที่เป็นชื่อภาษาไทย

Malware

Porn

Phishing

adware

Keyword

Gambling

SRAN CIPAT Software

ซอฟต์แวร์ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT และได้ร่วมกับทางทีมพัฒนา SRAN ได้จัดทำซอฟต์แวร์ที่สามารถคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต และสามารถรองรับภาษาไทย คำไทยที่ไม่เหมาะสมที่อาจจะทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในโลกอินเทอร์เน็ตได้ Support Windows 10 และ 11

News and Events

ข่าวและกิจกรรม

22/03/2023 version 1.19.0

เพิ่มการทำงานโปรแกรม EnableProxy โดยทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากติดตั้งสำเร็จรวมถึงเมื่อระบบปฏิบัติการเริ่มทำงาน (Startup Program)เพิ่มการทำงานโปรแกรม DisableProxy เมื่อถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง blacklist custom domain ล่าสุดจาก API

Read more

ARAK Children’s Internet Protection ที่วัดหงส์

วันที่ 21 มีนาคม 2566 คณะผู้เข้าอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Cybersecurity รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ได้เข้านำเสนอและอธิบายถึงโครงการ ARAK Children’s Internet Protection ให้กับทางพระและทีมอาจารย์โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

Read more

ARAK นำเสนอโครงการอินเทอร์เน็ตสะอาดให้กับ Connext ED

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ARAK Internet Security ได้มีโอกาสได้นำเสนอซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการคัดกรองเนื้อหาไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้ชื่อการสร้างอินเทอร์เน็ตสะอาดให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนที่ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ได้เป็นหน่วยงานที่ร่วมทำงานกับโรงเรียนต่างๆในประเทศไทย การประชุมครั้งเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกับทางสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เป็นองค์กรที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล และร่วมสร้างพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ข้อมูล https://connexted.org/foundation/about บางส่วนในการนำเสนอโครงการ

Read more

Contact us

[]

บริษัทโกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทค จำกัด

Address:

48/6 Soi Chaengwattana 14, Tungsonghong, Laksi, Bangkok 10210, Thailand

Phone:

02 982 5454

Follow us:

บริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด

Address:

99/24 ถ.ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Phone:

+66 941-179-8888

Follow us: