นำเสนอ ARAK Internet security งาน Startup

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่งาน DCT Startup connect โดยทีมพัฒนา ARAK นำเสนอในกลุ่ม Smart Quality of life & Social Enterprise