ARAK นำเสนอโครงการอินเทอร์เน็ตสะอาดให้กับ Connext ED

Internet Security and Data Protection

ARAK นำเสนอโครงการอินเทอร์เน็ตสะอาดให้กับ Connext ED

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ARAK Internet Security ได้มีโอกาสได้นำเสนอซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการคัดกรองเนื้อหาไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้ชื่อการสร้างอินเทอร์เน็ตสะอาดให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนที่ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ได้เป็นหน่วยงานที่ร่วมทำงานกับโรงเรียนต่างๆในประเทศไทย การประชุมครั้งเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกับทางสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เป็นองค์กรที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล และร่วมสร้างพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูล https://connexted.org/foundation/about

บางส่วนในการนำเสนอโครงการ