นำเสนอ ARAK Internet security งาน Startup

Internet Security and Data Protection

นำเสนอ ARAK Internet security งาน Startup

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่งาน DCT Startup connect โดยทีมพัฒนา ARAK นำเสนอในกลุ่ม Smart Quality of life & Social Enterprise