Mobile security

Data Protection Suite

ARAK Mobile Security แทนสัญลักษณ์ ด้วยสีเขียว

เป็นที่ทราบกันดี ว่าปัจจุบันจำนวนมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนมีมากกว่าประชากรในประเทศไทย และในยุคปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรค โควิด-19 ทำให้เกิดปรากฎการณ์ทำงานที่ไหนก็ได้ เป็น WFH (Work From Home) Work From everywhere ประกอบกับการทำธุรกรรมออนไลน์ การคุยแซทผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต การดูหนัง การฟังเพลง ล้วนแล้วเกิดขึ้นบนมือถือ ของเราทั้งสิ้น ดังนั้น ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ได้ร่วมมือกับทีมงาน SRAN ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อออกมาป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยตั้งชื่อว่า “Arak Mobile Security” ขึ้น เพื่อให้คนไทยได้มีการเข้าใช้ข้อมูลจากการทำธุรกรรมออนไลน์ การค้นหาข้อมูล การใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือได้อย่างปลอดภัย

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ป้องกันภัยจากมัลแวร์และไวรัสจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  2. ป้องกันลิงค์หลอกลวง Phishing
  3. ป้องกันโปรแกรมเรียกค่าไถ่ Ransomware
  4. ป้องกันโดเมนข่าวเท็จ Fakenews
  5. ป้องกันเว็บไซต์พนันออนไลน์
  6. ป้องกันเว็บไซต์ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน
  7. ป้องกันโดเมนโฆษณาออนไลน์

การทำงานเป็นแบบติดตั้งแอพบนมือถือ รองรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android คู่มือการใช้งาน

ภาพหน้าแสดงผล Arak Mobile Security